Fra indvielsen den 23/4 2013

Torben Hjul Andersen

Tirsdag den 23. april 2013 kl. 15 blev Fælleskrematoriet i Ringsted indviet. Det blev en stor dag med mange fremmødte. Fælleskrematoriets formand Torben Hjul Andersen holdt indvielsestalen og benyttede her lejligheden til at takke alle dem som med deres indsats har medvirket til opførelsen af Fælleskrematoriet.

KLIK HER for at se Torben Hjul Andersens tale ved indvielsen.

KLIK HER og se hvad totalentreprenøren Elindco skrev 24/4 2013

KLIK HER for at se indlæg om indvielsen i TV-ØST 23/4 2013

Fra rejsegildet den 26/9 2012

Klik på billedet og se hvad pressen skrev

Bestyrelsen havde indbudt de mange samarbejdspartnere der har gjort projektet muligt, for at sige tak til dem og til de mennesker, der arbejder for at gøre huset færdigt.

”Rejsegildet er den fest, som bygherren holder for håndværkere, arkitekt og teknikere, når murene står færdige, bjælkelaget er lagt og tagkonstruktionen rejst. Så anses bygningen for at være etableret, også selv om der endnu mangler meget, før det er klar til at blive taget i brug efter hensigten. Rejsegildet holdes på byggepladsen og traktementet er ofte beskedent. Med til gildet hører også, at man holder taler og skåler på husets sikkerhed og deltagernes velbefindende.

Nybygningen pyntes med en stang med normalt en til tre kranse. Kransene er bundet af grønt og smykket med blomster eller kulørte bånd. Dannebrog ses ofte øverst på stangen. Kransene kan enten hænge vandret eller lodret. I den østlige del af landet hænger de oftest vandret. Håndværksmestrene sørger for kransene, og bygherren bekoster gildet for alle, der har deltaget i byggeriet. Gildet holdes som regel om eftermiddagen som afslutning på arbejdsdagen. Under arrangementet taler både bygherre, arkitekt og mestre. Bl.a. afslutter man oftest talen med sætningen "Gid dette hus må bestå i så mange år, som dette glas går i skår" hvorefter man slår et glas itu mod et af husets vægge.” (Fra Wikipedia, den frie encyklopædi)

Torben Hjul Andersen
Formand for bestyrelsen

Kalender

Ingen begivenheder fundet.