Etiske forhold ved opgaveløsningen.

Etik i forhold til arbejdsopgaver i og omkring Fælleskrematoriet.

Bestyrelsen for Fælleskrematoriet ønsker at alle funktioner, der udføres i forbindelse med Fælleskrematoriets opgaver, forholder sig til det etiske aspekt ved den enkelte opgave.

Opgaverne skal gennemføres med høj etik. Med det menes, at arbejdsområdet er særdeles følsomt, og derfor er det nødvendigt, at der ikke må være tvivl om, med hvilken omhyggelighed, opgaverne skal løses.
    

KLIK HER for at se beskrivelsen.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag den 27. februar 2019 kl. 9