Information til præster og menighedsråd

I forbindelse med konfirmationsforberedelse ønsker en hel del præster at vise konfirmanderne hvad der sker i et krematorium, og derfor er der en hel del rundvisninger. Rundvisning aftales i hvert en tilfælde med Fælleskrematoriets administration. Det er medarbejderne i Fælleskrematoriet, der viser rundt og derfor sker det inden for normal arbejdstid. Enten formiddag eller eftermiddag.

Det samme gælder for menighedsråd og kirkegårdsforvaltninger, der ønsker at se hvilke forhold kremeringerne foregår under.

Rundvisninger i Fælleskrematoriet er gratis. Det forventes at gæster i Fælleskrematoriet respekterer husets særlige karakter.

Information om kremering

Fælleskrematoriet i Ringsted har afløst de hidtidige krematorier i Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Slagelse, Holbæk, Køge, Roskilde og Helsingør. Der vil fortsat være kølerum og kapelsale ved de tidligere krematorier, så pårørende vil ikke opleve ændringer.

I den anledning er der udarbejdet en vejledning om kremering, som præster og kordegne kan printe ud og udlevere til de pårørende.

KLIK HER for print

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 9

Hjemmesiden er pt under opdatering, og derfor kan der opleves henvisninger, som ikke er ajourført.