Forslag til informationsstrategi

Vi ønsker en åben information om alle forhold vedrørende Fælleskrematoriet. Hjemmesiden bliver det afgørende omdrejningspunkt. Facebook anvendes ikke. Hjemmesiden skal afspejle de værdier, som ligger bag Fælleskrematoriet:

Værdighed og saglighed.

Hjemmesiden skal indeholde:

  • Kontaktoplysninger
  • Oplysninger om åbningstid - om muligheder for rundvisning
  • Beskrivelse af fælleskrematoriet med få men gode og neutrale billeder, ansatte med billede og billede af en af bilerne
  • Vejledning til pårørende om hvad man gør ved et dødsfald
  • Vejledning til bedemænd
  • Beskrivelse af forløbet, herunder også om sikkerhed for, at det er den rigtige aske, som kommer tilbage
  • Etik i alle Fælleskrematoriets arbejdsprocesser
  • Links til lokale kirkegårde, hvor urner udleveres. Links til lovgrundlag og sogn.dk

Målrettet information

Målrettet information til:

Næste bestyrelsesmøde:

Mandag den 19. august 2019 kl. 9