Aktuelle links

Links til kirkegårde der har eller er ved at indgå aftale med Fæl-leskrematoriet om opbevaring af kister, når deres eget krema-torie lukker:

Information til bedemænd

Referat af møde i arbejdsgruppe - bedemænd den 20/2 2013 i Ringsted. På mødet blev der orienteret om husets indretning og om byggeriets forløb med de udfordringer, der er opstået i forløbet.

Der blev endvidere orienteret om takster og den tænkte forretningsgang i forhold til et stregkoderegistreringssystem, hvor der udskrives stregkodelabels til kiste, urne og bedemands sag. Der er udsendt et referat fra dette møde, det kan ses ved at KLIKKE HER

Der er endvidere afholdt orienteringsmøde den 26/3 2013 i Næstved for ca. 60 bedemænd fra Fælleskrematoriets område. KLIK HER for at se den Power Point fil, som Tom Olsen benyttede til at gennemgå Fælleskrematoriets funktionalitet, praktiske forhold, administration, økonomi, stregkodesystem, tidsplan mv.

Forslag til etiske regler

Bestyrelsen for Fælleskrematoriet ønsker at alle funktioner, der udføres i forbindelse med Fælleskrematoriets opgaver, forholder sig til det etiske aspekt ved den enkelte opgave. Opgaverne skal gennemføres med høj etik. Med det menes, at arbejdsområdet er særdeles følsomt, og derfor er det nødvendigt, at der ikke er tvivl om, med hvilken omhyggelighed, opgaverne skal løses.

KLIK HER for at se seneste forslag til etiske regler.

Samarbejdsaftaler og aftaler om opbevaring af kister

Der er udarbejdet oplæg til aftaler med lokale kirkegårde om samarbejde og om opbevaring af kister. 

Information om kremering

Fælleskrematoriet i Ringsted har afløst de hidtidige krematorier i Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Slagelse, Holbæk, Køge, Roskilde og Helsingør. Der vil fortsat være kølerum og kapelsale ved de tidligere krematorier, så pårørende vil ikke opleve ændringer.
     I den anledning er der udarbejdet en vejledning om kremering, som præster og kordegne kan printe ud og udlevere til de pårørende.

KLIK HER for print