Taksterne er godkendt af:

  •  

 

Takster og betalingsbetingelser er gældende for 2019.

 

 

Kremeringstakst:
Beregningen af kremeringstaksten er foretaget efter de retningslinjer, der er udstukket af Kirkeministeriet. Taksten, der er en ren kostpris, indeholder beregning af forrentning og afskrivning på det optagne lån i Roskilde Stift. Herudover indeholder taksten udgifter til drift (el – gas – service m.m.) samt udgiften til løn.
Kremeringstaksten er beregnet ud fra, at Fælleskrematoriets økonomi skal hvile i sig selv. Det vil sige, at der ikke tjenes penge på at kremere, da blot de faktiske udgifter er indregnet.


Takst for opbevaring af kiste i kølerum:
Fra 2016 er der aftalt en huslejemodel for den kreds af kirkegårde, der stiller kølerum til rådighed i forbindelse med Fælleskrematoriet. Det har betydet at den samlede takst for kremering og opbevaring af kisten er faldet i forhold til taksten i 2015.


Flere hospitaler på Sjælland, Lolland og Falster har valgt at lukke deres kølerum, og følgelig er opgaven gledet over til de lokale kirkegårde. Det er udgiften også. 
I praksis opbevares alle kister i et kølerum inden de kremeres. Ofte sker opbevaringen af to omgange, hvor kisten opbevares inden højtideligheden og også efter højtideligheden.

Takster i Fælleskrematoriet for 2019

TekstTakst     
Kremering2.999,00 kr.
Kremering af børn under 12 år1.499,50 kr.
Omlægningsrum   450 kr.
Opbevaring af kiste efter særlig aftale.Pr. uge   300 kr.
Midlertidig urne     200 kr.
Forsendelse af urne   350 kr.
Opbevaring af urne efter særlig aftalePr. uge    200 kr.
Betalingsbetingelser

Løbende måned + 30 dage

 

Næste bestyrelsesmøde:

Mandag den 19. august 2019 kl. 9