Du er her: 

Informationsstrategi

Der tilstræbes åben information om alle forhold vedrørende Fælleskrematoriet.

Alle relevante oplysninger skal kunne findes på hjemmesiden, som skal afspejle de værdier, der ligger bag Fælleskrematoriet: Værdighed og saglighed.

Facebook anvendes ikke.

Hjemmesiden indeholder:

 • Kontaktoplysninger
 • Åbningstider og mulighed for rundvisning
 • Beskrivelse af Fælleskrematoriet med illustrerende billeder
 • Vejledning til pårørende i forbindelse med dødsfald
 • Beskrivelse af hvad der sker fra kisten bringes til Fælleskrematoriet, til urnen med asken er parat til udlevering
 • Etik i Fælleskrematoriets arbejdsprocesser
 • Links til lokale kirkegårde, hvor urner udleveres
 • Links til øvrige relevante hjemmesider

Målrettet information til:

 • Borgere
 • Jobsøgning
 • Præster og menighedsråd