Billeder

Billeder fra indvielsen 26. september 2012

Billeder fra byggepladsen

Billeder fra første spadestik i oktober 2011