Du er her: 

Information til præster og menighedsråd

I forbindelse med konfirmationsforberedelse ønsker flere præster at vise konfirmanderne hvad der sker i et krematorium, og derfor er der en hel del rundvisninger. Rundvisning aftales i hvert en tilfælde med Fælleskrematoriets administration. Det er medarbejderne i Fælleskrematoriet, der viser rundt. Rundvisninger finder sted formiddag eller eftermiddag inden for normal arbejdstid.

Det samme gælder for menighedsråd og kirkegårdsforvaltninger, der ønsker at se, hvilke forhold kremeringerne foregår under.

Rundvisninger i Fælleskrematoriet er gratis. Det forventes, at gæster i Fælleskrematoriet respekterer husets særlige karakter.

Information om kremering

Fælleskrematoriet i Ringsted har afløst de hidtidige krematorier i Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Slagelse, Holbæk, Køge, Roskilde og Helsingør. Der vil fortsat være kølerum og kapelsale ved de tidligere krematorier, så pårørende vil ikke opleve ændringer.

I den anledning er der udarbejdet en vejledning om kremering, som præster og kordegne kan printe ud og udlevere til de pårørende.

Klik her for print.​​​​​​​