Du er her: 

Takster

Takster og betalingsbetingelser er gældende for 2020, og er godkendt af Ringsted-Sorø Provsti.

Takster i Fælleskrematoriet for 2020

Tekst 

Takst

 

Kremering 2.999,00 kr.

Kremering af børn under 12 år

 1.499,50 kr.
Omlægningsrum     450 kr.
Opbevaring af kiste efter særlig aftale     300 kr.
Midlertidig urne     200 kr.
Opbevaring af urne efter særlig aftale     200 kr.
   
   
Betalingsbetingelser  
Løbende måned + 30 dage  

Kremeringstakst:

Beregningen af kremeringstaksten er foretaget efter de retningslinjer, der er udstukket af Kirkeministeriet. Taksten, der er en ren kostpris, indeholder beregning af forrentning og afskrivning på det optagne lån i Roskilde Stift. Herudover indeholder taksten udgifter til drift (el – gas – service m.m.) samt udgiften til løn.
Kremeringstaksten er beregnet ud fra, at Fælleskrematoriets økonomi skal hvile i sig selv. Det vil sige, at der ikke tjenes penge på at kremere, da blot de faktiske udgifter er indregnet.

Takst for opbevaring af kiste i kølerum:

Fra 2016 er der aftalt en huslejemodel for den kreds af kirkegårde, der stiller kølerum til rådighed i forbindelse med Fælleskrematoriet. Det har betydet at den samlede takst for kremering og opbevaring af kisten er faldet i forhold til taksten i 2015.


Flere hospitaler på Sjælland, Lolland og Falster har valgt at lukke deres kølerum, og følgelig er opgaven gledet over til de lokale kirkegårde. Det er udgiften også. 
I praksis opbevares alle kister i et kølerum inden de kremeres. Ofte sker opbevaringen af to omgange, hvor kisten opbevares inden højtideligheden og også efter højtideligheden.