Du er her: 

Torben Hjul Andersens tale ved indvielsen

23.04.2013 Af: Torben Hjul Andersen

Fælleskrematoriet blev indviet tirsdag den 23. april 2013 kl. 15:00.

Velkommen til indvielsen af Fælleskrematoriet.

Jeg har aldrig prøvet at indvie et krematorium, og der er ikke noget ritual eller andre faste rammer. Det er ellers noget af det, som er en styrke i Folkekirken, at vi har faste rammer omkring de situationer, hvor vores almindelige ord ikke slår til.

Det er Folkekirken der bygger et krematorium, der skal betjene alle borgere i Roskilde og Lolland-Falster stifter samt i Helsingør Domprovsti. Det er noget som vi ser i mange andre sammenhænge: Folkekirken har sit faste udgangspunkt i den kristne tro, og netop fordi vi har det fundament kan vi gå ud og møde alle uanset tro eller ingen tro med den samme venlige betjening.
       

For at markere dette udgangspunkt vil jeg gerne, at vi begynder med at synge Som forårssolen morgenrød.

Jeg har fået Knud, som er organist til at spille, og Carsten er kirkesanger og lockoutet lærer vil synge for.

Sang:

Grundtvigs fine påskesalme. Præget af håb og glæde ved livet. Det kunne stå som overskrift over det ønske, som menighedsrådene udviste, da vi besluttede at bygge Fælleskrematoriet som afløser for 8 nuværende krematorier. Baggrunden er velkendt for de fleste af jer, som er samlet her: At der kom krav om rensning af røggassen og at etableringen af filtre er en bekostelig affære. Hvordan klarer vi den opgave så det både nu og på langt sigt løses bedst muligt for miljøet, for borgernes økonomi, for kirkens økonomi, sigte på en løsning, som tænker mest mulig i fremtidssikring og under hensyntagen til den etik, som skal herske på dette område? Det arbejdede en arbejdsgruppe med, og vi var på et tidspunkt nærmest på vej til at gøre som vi plejer, men nogle opklarende spørgsmål fra biskop Peter Fischer-Møller var med til at holde mulighederne åbne og menighedsrådene besluttede at etablere et fælles krematorium. Jeg vil gerne sige tak til biskoppen og til menighedsrådene for de drøftelser og for modet til at vælge en ny løsning i Folkekirken. For der var ikke nogen struktur i Folkekirken, som dette kunne passe ind og der måtte laves en lovændring, så det også i Folkekirken er muligt at etablere interessentskaber. Tak til Ministeriet for Ligestilling og Kirke for et godt samarbejde gennem hele processen og tak til Folketinget for de lovgivningsmæssige forudsætninger.

 • Det er følgende menighedsråd, som er interessenter:
 • Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, Holbæk;
 • Sankt Peders Sogns Menighedsråd, Slagelse,
 • Sankt Mikkels Sogns Menighedsråd, Slagelse,
 • Roskilde Domsogns menighedsråd,
 • Køge Sogns Menighedsråd,
 • Sankt Mortens Sogns Menighedsråd, Næstved,
 • Sankt Jørgens Sogns Menighedsråd, Næstved,
 • Nykøbing Falster Sogns Menighedsråd,
 • Sankt Nikolai Sogns Menighedsråd, Nakskov og
 • Stokkemarke Sogns Menighedsråd, Nakskov.

 

Disse menighedsråd og godkendt af deres provstiudvalg har etableret interessentskabet, og vi har i bestyrelsen måttet øve os i at etablere det, som ikke er prøvet før og heller ikke prøvet på den måde før. 

Det har ikke altid været let, vi har ikke altid været enige og vi har hver især taget vores kultur med og det har været lærerigt at se forskelle. Men vi har arbejdet for det samme mål og det har vi vidst. Tak for samarbejdet. Det har jeg lært meget af.

Nu står vi ved indvielsen, men der er ikke nogen i bestyrelsen, som gravet eller lagt mursten oven på hinanden. Det tror jeg, at alle skal være glade for. Det havde ikke set så godt ud, hvis jeg skulle være murer og ikke så sikkert at betjene, hvis jeg skulle forbinde gas til ovnen. Vi har haft dygtige mennesker til det: Elindco, DFW med ovne og teknik, Malmos med det udendørs, som grundet denne vinter ikke kan færdiggøre deres arbejde før til efteråret. Tak for jeres arbejde.

Ved rejsegildet den 26. september 2012 talte jeg om, at det er et særligt hus. Det har præget drøftelserne fra de første udvalgsmøder. Vi førte i den foreløbige bestyrelse og i interessentskabets bestyrelse gode samtaler om, hvordan man bygger et krematorium, som skal udføre en funktion der berører det dybeste i os fordi det vedrører mennesker vi har holdt af. Tak for de samtaler og for samtalerne og samarbejdet med rådgivere: Peter Munch fra Henning Larsen architect, Birgitte Fink, Søren Jepsen og Poul Heidmann. Samtalerne førte til dette resultat. Det er tydeligt hvad vi skal i dette hus, og den rummer de to aspekter, som er vigtige for os: Respekt for det levede liv – det er værdige rammer for et krematorium og også respekt for de levende – de pårørende, som skal have en værdig ramme om noget vigtigt og dermed være en hjælp til at træde videre på deres livs vej.

Tak for hvert indspil og også mange kritiske spørgsmål, som har været med til at bringe os videre. Et eksempel: Da vi ledte efter en grund og havde kig på dette sted, syntes Kærup gods ikke umiddelbart om tanken om et krematorium, og det er nok en meget naturlig reaktion for danskere. I gjorde så det, at I turde gå ind i samtalen om, hvad vi havde tænkt os, og var fra det tidspunkt meget positive med at samarbejde om at bygge et værdigt hus, og vi kunne underskrive købet af grunden d. 5. nov. 2010. Den samme positive modtagelse har vi fået fra Ringsted kommune, Ringsted forsyning, miljømyndigheder, Ringsted – Sorø provstiudvalg, Benløse menighedsråd og mange andre. Tak. Også tak til den arbejdsgruppe af bedemænd, som har kommet med gode indspil. Vi får stadig brug for jeres kommentarer, for selvfølgelig vil der være ting der skal rettes. Nye arbejdsgange m.m. men vi vil meget gerne samarbejde med jer bedemænd. 

Umiddelbart lyder det måske let: Man bygger et hus og finder en ovn på internettet, som man så bestiller fem stk. af. Dankortet igennem, og så er det klaret via netbank. Jeg har nu fundet ud af, at det ikke er så enkelt. Heldigvis har vi fået hjælp til at klare de rigtig mange store og små ting. Tom Olsen blev ansat som projektleder – først på halv tid og så siden august på fuld tid.

Og jeg vil tro, at du i de fleste uger er nået op på 37 timer – det er nok nærmest få uger, hvor du har kunnet nøjes med fuld tid. Tom Olsen er også den, som skal være driftsleder i krematoriet sammen med de gode medarbejdere, som nu er blevet ansat. Jeg vil også gerne sige tak til vores bygherrerådgiver Børge S. Madsen for kyndig holden fast i trådene og for et godt og behageligt samarbejde.

Nu sagde jeg før, at vi bare kører dankortet igennem, men der skal jo være dækning på kontoen. Og dette er mange penge. Jeg vil gerne sige tak til Stiftsrådet i Roskilde for muligheden for at låne pengene til dette byggeri i stiftsmidlerne. Tak for et godt samspil.

Nu om lidt skal vi synge. Jeg har valgt Benny Andersens vidunderlige forårssang. Vi har talt om budgetter, og hvis vi bliver fem år ældre ved hvert indgreb i min pung, så er alle i bestyrelsen tjenlig til et plejehjem. Men sammen med de realiteter, som omgiver os, så rummer sangen et håb. Når forårssolen skinner, bliver jeg ung. 

Og så er vi tilbage ved det, som er hele udgangspunktet: Dette er et hus, der med stor etik skal varetage sin funktion. Udgangspunktet er netop det levede liv og de liv, som lever videre. Eller med Benny Andersens ord: Og en gang går solen sin runde uden mig, men når forårssolen skinner, lever jeg!

Med det håbsord erklærer jeg hermed Fælleskrematoriet for indviet.